นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

—-

นโยบายของเราใช้เวลา 30 วัน หากผ่านไป 30 วันนับตั้งแต่การสั่งซื้อของคุณน่าเสียดายที่เราไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนให้คุณได้

เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับคืนสินค้าของคุณจะต้องไม่ถูกใช้และอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับ มันจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

สินค้าหลายประเภทได้รับการยกเว้นไม่ให้ส่งคืน สินค้าที่เน่าเสียได้เช่นอาหารดอกไม้หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารไม่สามารถคืนได้ นอกจากนี้เรายังไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าใกล้ชิดหรือถูกสุขลักษณะวัสดุอันตรายหรือของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

รายการที่ไม่สามารถคืนได้เพิ่มเติม:

 • บัตรของขวัญ
 • ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • รายการสุขภาพและการดูแลส่วนบุคคลบางรายการ

เพื่อให้การส่งคืนของคุณเสร็จสมบูรณ์เราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ

โปรดอย่าส่งการซื้อของคุณกลับไปยังผู้ผลิต

มีบางสถานการณ์ที่อนุญาตให้คืนเงินบางส่วนเท่านั้น: (ถ้ามี)

 • หนังสือที่มีสัญญาณการใช้งานชัดเจน
 • CD, DVD, VHS เทป, ซอฟต์แวร์, วิดีโอเกม, เทปคาสเซ็ตหรือแผ่นเสียงไวนิลที่ถูกเปิด
 • รายการใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพดั้งเดิมได้รับความเสียหายหรือขาดหายไปด้วยเหตุผลไม่ได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของเรา
 • รายการใด ๆ ที่ถูกส่งคืนมากกว่า 30 วันหลังการซื้อ
 • การคืนเงิน (ถ้ามี)

เมื่อได้รับและตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของคุณแล้วเราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับรายการส่งคืนของคุณแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการอนุมัติหรือการปฏิเสธการคืนเงินของคุณ

หากคุณได้รับการอนุมัติการคืนเงินของคุณจะถูกดำเนินการและเครดิตจะถูกนำไปใช้กับบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินดั้งเดิมของคุณโดยอัตโนมัติภายในจำนวนวันที่แน่นอน

คืนเงินล่าช้าหรือหายไป (ถ้ามี)

หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนก่อนอื่นให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง

จากนั้นติดต่อ บริษัท บัตรเครดิตของคุณซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะมีการโพสต์เงินคืนอย่างเป็นทางการ

ติดต่อธนาคารของคุณต่อไป มักจะมีเวลาดำเนินการบางอย่างก่อนที่จะโพสต์เงินคืน

หากคุณดำเนินการทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนโปรดติดต่อเราที่ ajantacorpthailand@gmail.com

รายการขาย (ถ้ามี)

เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้นที่สามารถขอคืนได้ แต่สินค้าที่ขายไม่สามารถขอคืนได้

การแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)

เราจะเปลี่ยนรายการก็ต่อเมื่อมีข้อบกพร่องหรือเสียหาย หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนสำหรับสินค้าเดียวกันส่งอีเมลถึงเราที่ ajantacorpthailand@gmail.com และส่งรายการของคุณไปที่: ตำบล 357 หมู่ 8 ตำบลห้วยยาบอำเภอลำพูนจังหวัดลำพูน 51, 51180 ประเทศไทย

ของขวัญ

หากรายการนั้นถูกทำเครื่องหมายเป็นของขวัญเมื่อซื้อและจัดส่งถึงคุณโดยตรงคุณจะได้รับเครดิตของขวัญสำหรับมูลค่าการส่งคืน เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วบัตรของขวัญจะถูกส่งถึงคุณ

หากรายการนั้นไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นของขวัญเมื่อซื้อหรือผู้ให้ของขวัญได้รับคำสั่งซื้อให้กับคุณในภายหลังเราจะส่งเงินคืนไปยังผู้ให้ของขวัญและเขาจะทราบเกี่ยวกับการคืนสินค้าของคุณ

การส่งสินค้า

 • ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณคุณควรส่งผลิตภัณฑ์ของคุณไปที่: 357 ม. 8 ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านแพ, ลำพูน, 51, 51180, ประเทศไทย
 • คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าจัดส่งของคุณเองสำหรับการส่งคืนสินค้าของคุณ ค่าขนส่งไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณได้รับเงินคืนค่าจัดส่งจะถูกหักจากการคืนเงินของคุณ
 • เวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถึงคุณอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่คุณอาศัยอยู่
 • หากคุณจัดส่งสินค้ามากกว่า …..คุณควรพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่ติดตามได้หรือซื้อประกันการจัดส่ง เราไม่รับประกันว่าเราจะได้รับสินค้าคืนของคุณ