เอเจนต้า

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลักของบริษัท เอเจนต้า คอร์ป จำกัด คือ มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า และได้ผลตอบแทนสูงสุด แก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่ ชาวสวน