ประเภทผลิตภัณฑ์ | AJANTA CORP

บริษัท เอเจนต้า คอร์ป จำกัด

ปุ๋ยลำไย
ลำไย
ปุ๋ยมะม่วง
มะม่วง
ปุ๋ยทุเรียน
ทุเรียน
ปุ๋ยมังคุด
มังคุด
หอมกระเทียม
หอม/กระเทียม
สตอเบอรี่
สตรอว์เบอร์รี่
แตง/เลม่อน
แตง/เมล่อน
ส้ม/มะนาว
ส้ม/มะนาว
ข้าว
ข้าว
เงาะ
เงาะ
กะหล่ำ
ผักชนิดใบเป็นหัว
ผักชนิดกินใบ

เอเจนต้า คอร์ป จำกัด

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า และได้ผลตอบแทนสูงสุด แก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”