photo-1495107334309-fcf20504a5ab

จรรยาบรรณ

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้ดีกว่าเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมการส่งเสริมบุคลากรของเราและการทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า

จรรยาบรรณของเรา

หลักจรรยาบรรณของบริษัทเอเจนต้า ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้เรารักษาความไว้วางใจต่อบริษัท ทั้งยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • ความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ

  • จรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อสังคม

  • จรรยาบรรรณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์ทางปัญญา

  • จรรยาบรรณเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล